ผู้ดูแลระบบ

เข้าสู่ระบบ

ข้อสอบวิชางานบ้าน ม.1 จัดทำโดยครูเชนนีย์ แสงสุริย์

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

 

 

 

แบบทดสอบความรู้ออนไลน์

แบบทดสอบ

1. เมื่อนักเรียนจะทำความสะอาดบ้าน นักเรียนควรทำข้อใดเป็นอันดับแรก

2. 2. ถ้านักเรียนต้องการทำความสะอาดบ้านให้เหนื่อยน้อย นักเรียนควรทำอย่างไร

3. 3. เพราะเหตุใดจึงเลือกทำความสะอาดในตอนเช้า

4. 4. ถ้านักเรียนต้องการกวาดพื้นบ้านที่แห้งนักเรียนควรใช้อุปกรณ์ในข้อใด

5. 5. การเก็บไม้กวาดอ่อนที่ถูกต้องควรปฏิบัติอย่างไร

6. 6. ลักษณะที่ดีของแปรงที่ใช้ทำความสะอาดโถส้วมควรมีลักษณะดังนี้

7. 7. การเก็บรักษาแปรงขัดโถส้วมที่ถูกต้องคือ

8. 8. การกวาดพื้น ควรปฏิบัติดังนี้

9. 9. การถูบ้านควรปฏิบัติดังนี้

10. 10. อุปกรณ์ในการทำความสะอาดบ้านข้อใดจำเป็นที่สุด

11. 11. อุปกรณ์ในการทำความสะอาดบ้านแบ่งออกเป็นกี่ประเภท

12. 12. ผ้าที่จะใช้ถูบ้าน ควรมีลักษณะอย่างไร

13. 13. ก่อนใช้น้ำยาหรือผงขัดล้างทุกครั้ง ควรปฏิบัติอย่างไร

14. 14. การกวาดบ้านควรจะทำเป็นประจำทุก....................

15. 15. ปัจจัยสำคัญที่ทำให้บ้านน่าอยู่ คืออะไร

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: